طی آخرین ارزیابی‌های انجام شده از رضایت‌مندی مشتریان در خصوص کیفیت خودروهای سواری داخلی و وارداتی، ب.‌ام.‌و X3 بیشترین شاخص رضایت مندی مشتریان با امتیاز 876 را کسب کرد.

BMW X3 2009

BMW X3 2009

 

درمجموع 33 خودرو سواری داخلی و وارداتی از محصولات 11 شرکت عرضه کننده از دیدگاه‌ مشتریان مورد ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفت.

در این تحقیق با بهره‌گیری از روش‌های به روز و علمی و با لحاظ خطای نمونه‌گیری و فاصله‌ اطمینان معین تعداد نمونه مورد نیاز برای هر نوع خودرو تعیین شده و در سه ماهه اول سال گذشته مالکیت خودرو (با پیمایش کمتر از 4 هزار کیلومتر) از 24 هزار و 613 نفر از مشتریان به سه روش حضوری، تلفنی و یا مکاتبه‌ای مصاحبه انجام شده است.

در مدل طراحی شده در راستای سنجش رضایت مشتریان از کیفیت محصولات پنج شاخص اصلی ایمنی، کیفیت، بدنه، مجموعه‌ نیرو محرکه و سوخت‌رسانی، مجموعه تعلیق و انتقال قدرت و وضعیت تهویه‌ مطبوع و وسایل برقی در قالب 28 ویژگی مختلف مورد نظر سنجی قرار گرفته است.

نتایج رضایتمندی مشتریان از خودروهای ارزیابی شده این طرح در شش دسته قیمتی تقسیم بندی شده و به ازای هر 100 امتیاز رضایت مندی مشتریان نیم ستاره‌ی سبز به سطح کیفی خودروها از دیدگاه مشتریان اختصاص یافته است.